Exàmens

El model d'avaluació és l'avaluació continua i es desenvolupa dins del període lectiu de les diferents assignatures, d'acord amb el calendari acadèmic vigent de la FEPTS.