Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Neuropsicologia
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dóna dret: Màster Universitari en Neuropsicologia per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul obligatori 36
Optativitat 12
Pràcticum 6
Treball final de màster 6
TOTAL CRÈDITS 60

 

  • Prerequisits: NO s'estableixen prerequisits

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14804 INTERVENCIÓ I REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA B 6
14801 TÈCNIQUES DE NEUROIMATGE I ELECTROFISIOLÒGIQUES B 6
14802 AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA B 6
14803 NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14805 DISSENYS I MÈTODES EN INVESTIGACIÓ NEUROPSICOLÒGICA B 6
14807 NEUROEDUCACIÓ O 6
14800 NEUROLOGIA I AVANÇOS EN NEUROCIÈNCIA B 6
14814 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
14812 NEUROPSICOLOGIA PSIQUIÀTRICA O 6
14808 NEUROPSICOLOGIA DE LA VELLESA O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14815 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102900 PSICOBIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ C 6
102906 ATENCIÓ I PERCEPCIÓ C 6
102905 LLENGUATGE I RAONAMENT C 6
102901 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS C 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102903 MOTIVACIÓ, EMOCIÓ I MEMÒRIA C 6
102911 NEUROCIÈNCIA I CONDUCTA C 6
102904 APRENENTATGE I CONDICIONAMENT C 6
102902 COMPORTAMENT HUMÀ I EVOLUCIÓ C 6
102922 INTRODUCCIÓ A LA NEUROPSICOLOGIA C 6