Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Neuropsicologia
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dóna dret: Màster Universitari en Neuropsicologia per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul obligatori 36
Optativitat 12
Pràcticum 6
Treball final de màster 6
TOTAL CRÈDITS 60

 

  • Prerequisits: NO s'estableixen prerequisits

 

Les assignatures següents corresponen al Màster universitari en Neuropsicologia (MNPS). El codi de les assignatures que comencen amb 148 són les assignatures corresponents al MNPS. El codi de les assignatures que comencen amb 102 són les assignatures que són complements de formació.

L’alumnat que accedeixi al MNPS des del Grau en Psicologia, el Grau de Medicina o de l'especialitat de Neurociències no haurà de realitzar cap complement de formació.

L’alumnat que hi accedeixi des d’altres graus reconeguts en l’àmbit de la salut (per exemple infermeria) haurà de cursar l’assignatura "Neurociència i conducta" i l’assignatura "Introducció a la neuropsicologia".

L’alumnat que accedeixi al MNPS des de graus allunyats a les Ciències de la Salut serà necessari matricular-se de tots els complements formatius especificats (assignatures amb codi 102), amb l’objectiu d’assegurar que tot l’alumnat que cursa el MNPS tingui uns coneixements homogenis.

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14804 INTERVENCIÓ I REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA B 6
14801 TÈCNIQUES DE NEUROIMATGE I ELECTROFISIOLÒGIQUES B 6
14802 AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA B 6
14803 NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14805 DISSENYS I MÈTODES EN INVESTIGACIÓ NEUROPSICOLÒGICA B 6
14807 NEUROEDUCACIÓ O 6
14800 NEUROLOGIA I AVANÇOS EN NEUROCIÈNCIA B 6
14814 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
14812 NEUROPSICOLOGIA PSIQUIÀTRICA O 6
14808 NEUROPSICOLOGIA DE LA VELLESA O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14815 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102900 PSICOBIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ C 6
102906 ATENCIÓ I PERCEPCIÓ C 6
102905 LLENGUATGE I RAONAMENT C 6
102901 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS C 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102903 MOTIVACIÓ, EMOCIÓ I MEMÒRIA C 6
102911 NEUROCIÈNCIA I CONDUCTA C 6
102904 APRENENTATGE I CONDICIONAMENT C 6
102902 COMPORTAMENT HUMÀ I EVOLUCIÓ C 6
102922 INTRODUCCIÓ A LA NEUROPSICOLOGIA C 6