Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14800 NEUROLOGIA I AVANÇOS EN NEUROCIÈNCIA B 6
14803 NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA B 6
14802 AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA B 6
14801 TÈCNIQUES DE NEUROIMATGE I ELECTROFISIOLÒGIQUES B 6
14805 DISSENYS I MÈTODES EN INVESTIGACIÓ NEUROPSICOLÒGICA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14812 NEUROPSICOLOGIA PSIQUIÀTRICA O 6
14807 NEUROEDUCACIÓ O 6
14808 NEUROPSICOLOGIA DE LA VELLESA O 6
14814 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
14804 INTERVENCIÓ I REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14815 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102906 ATENCIÓ I PERCEPCIÓ C 6
102905 LLENGUATGE I RAONAMENT C 6
102900 PSICOBIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ C 6
102901 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS C 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102902 COMPORTAMENT HUMÀ I EVOLUCIÓ C 6
102922 INTRODUCCIÓ A LA NEUROPSICOLOGIA C 6
102903 MOTIVACIÓ, EMOCIÓ I MEMÒRIA C 6
102911 NEUROCIÈNCIA I CONDUCTA C 6
102904 APRENENTATGE I CONDICIONAMENT C 6