Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Neuropsicologia

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu crèdit ECTS

27,67€

Any d'inici

2017/2018

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Castellà (70%). Anglès (20%). Català (10%)

Places

27

Coordinació

Glòria Arqué Fusté fepts.coordmneur@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

[relació admesos juny]

El Màster universitari en Neuropsicologia de la Universitat de Lleida et formarà com a professional per exercir l’activitat clínica i de recerca neuropsicològica en qualsevol dels seus àmbits, proporcionant una formació avançada en l’avaluació, el diagnòstic i la rehabilitació neuropsicològics. La Neuropsicologia et permetrà reconèixer les principals entitats neurològiques i psicopatològiques, dominar les eines i metodologies neuropsicològiques i dissenyar programes d’intervenció neuropsicològica, contribuint a donar una atenció especialitzada i individualitzada per millorar la qualitat de vida de les persones.

El MU en Neuropsicologia de la UdL té modalitat semipresencial, amb un total de 60 crèdits ECTS (42 obligatoris + 12 optatius).