Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Neuropsicologia

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu crèdit ECTS

27,67€

Any d'inici

2017/2018

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Castellà (70%). Anglès (20%). Català (10%)

Places

27

Coordinació

Glòria Arqué Fusté fepts.coordmneur@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

El Màster universitari en Neuropsicologia de la Universitat de Lleida et formarà com a professional per exercir l’activitat clínica i de recerca neuropsicològica en qualsevol dels seus àmbits, proporcionant una formació avançada en l’avaluació, el diagnòstic i la rehabilitació neuropsicològics. La Neuropsicologia et permetrà reconèixer les principals entitats neurològiques i psicopatològiques, dominar les eines i metodologies neuropsicològiques i dissenyar programes d’intervenció neuropsicològica, contribuint a donar una atenció especialitzada i individualitzada per millorar la qualitat de vida de les persones.

El MU en Neuropsicologia de la UdL té modalitat semipresencial, amb un total de 60 crèdits ECTS (42 obligatoris + 12 optatius).