Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Neuropsicologia

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu crèdit ECTS

27,67€

Any d'inici

2017/2018

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Castellà (70%). Anglès (20%). Català (10%)

Places

27

Coordinació

Glòria Arqué Fusté fepts.coordmneur@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

Relació admesos/exclosos 2022/23 (resolució juny)

La realització d'aquest Màster en Neuropsicologia permetrà adquirir competències per a la comprensió de les relacions entre el cervell i el comportament humà, assolint una formació avançada per a l'evaluació, el diagnòstic i la rehabilitació del comportament vinculat al funcionament patològic del sistema nerviós central durant tot el cicle vital.

Aquesta formació de postgrau es desenvolupa mitjançant modalitat semipresencial, amb un total de 60 ECTS (42 obligatoris + 12 optatius).